Algemene voorwaarden

BESTELLEN & VERZENDEN

Voor vragen over mijn producten, bestellingen etc. kun je altijd contact opnemen via:linda@kat-vis.nl. Ik beantwoord je mail zo spoedig mogelijk.

BESTELLEN

In principe kan Kat-Vis verzenden naar Nederland, Europa en de rest van de wereld. Mocht het land van de bestemming niet behoren tot de verzendmogelijkheden, dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Verzendkosten:
Nederland: 7 euro
Europa: 18 euro
Rest van de wereld: 25 euro

RETOURNEREN

Als je toch niet helemaal tevreden bent met je aankoop, bieden wij de mogelijkheid om het product binnen 14 dagen in originele staat te retourneren of te ruilen voor een ander item. Het product moet ongebruikt en verkoopbaar zijn, en kan goed verpakt in originele verpakking aan ons teruggezonden worden. Als het product niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de retournering niet geaccepteerd worden.

Als het product een fout of beschadiging heeft, kun je een email sturen naar linda@kat-vis.nl waarin je het probleem beschrijft.
Waar mogelijk zal het item vervangen worden, of zoeken wij samen naar een andere passende oplossing.
Retourzendingen kunnen helaas niet door ons vergoed worden. Wij adviseren retourzendingen te verzenden met een erkend postbedrijf. Kat-Vis is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van retourzendingen door derden. De retourprocedure zal van start gaan als wij de zending hebben terug ontvangen. Als het product vergoed is ontvang je van ons een bevestigingsmail.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de site van Kat-Vis en alle overeenkomsten die je sluit met Kat-Vis. Door het online bestellen van producten accepteert u deze algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer:

Kat-Vis Linda Kater
Emailadres: linda@kat-vis.nl
KVK-nummer:
BTW-identificatienummer:

HET MERK
Het is verboden om het merk Kat-Vis te gebruiken in welke vorm dan ook, zonder vooraf gegeven toestemming door Kat-Vis. De intellectuele rechten ten aanzien van de door Kat-Vis ontworpen producten behoren exclusief tot Kat-Vis. Het logo alsmede grafische uitingen, en producten, mogen in geen enkele vorm gekopieerd of misbruikt worden.
Kat-Vis zal bovenstaande rechten ten volste beschermen.

BESTELLEN
Je kunt het product van uw keuze toevoegen aan het winkelmandje op deze website.
Na de betaling stuurt kat-Vis een email ter bevestiging van de bestelling. Zodra Kat-Vis uw bestelling heeft ontvangen, is er een geldige overeenkomst. Pas na de betaling wordt de betreffende bestelling verwerkt en verzonden.

Kat-Vis is gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren. In dit geval zal Kat-Vis het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

BETALEN
Je bestelling wordt na betaling verzonden. U kunt betalen via Paypal, IDEAL, of creditcard. De prijzen vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten voor de bestelling zijn niet inbegrepen in de productprijs, tenzij anders weergegeven. Hoewel Kat-Vis de productspecificaties en prijzen met grote zorg op de website heeft geplaatst, kan Kat-Vis niet garant staan voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot prijzen, specificaties, of andere informatie op de website. Kat-Vis kan ten alle tijden gemotiveerd een bestelling weigeren als de productomschrijving/specificatie of prijs foutieve informatie bevat.

VERZENDING
Je bestelling wordt met grote zorg verpakt voordat het verstuurd wordt.

In principe kan Kat-Vis verzenden naar Nederland, Europa en de rest van de wereld. Mocht het land van de bestemming niet behoren tot de verzendmogelijkheden, dan nemen wij zo snel als mogelijk contact met je op.

Verzendkosten:
Nederland: 7 euro
Europa: 18 euro
Rest van de wereld: 25 euro


AANSPRAKELIJKHEID
Kat-Vis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor buiten redelijke schade, van welke aard dan ook. Aangezien onze producten van natuurlijke materialen (leer etc) gemaakt worden, zijn onderlinge (kleine) kleurverschillen mogelijk. Ook door gebruik van een product kan de kleur veranderen. Onderling kunnen de producten verschillen bevatten.

Kat-Vis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kat-Vis Atelier geen invloed kan uitoefenen.

Kat-Vis, gevestigd aan Oude Weerseloseweg 11, 7577PV Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • CONTACTGEGEVENS:
 • https://kat-vis.nl

Adres: Oude Weerseloseweg 11, 7577 PV OLDENZAAL

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Kat-Vis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@kat-vis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Kat-Vis verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Kat-Vis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kat-Vis) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Kat-Vis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens bij een bestelling worden om administratieve redenen voor onbepaalde tijd bewaard.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Kat-Vis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Kat-Vis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kat-Vis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linda@kat-vis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kat-Vis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Kat-Vis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via linda@kat-vis.nl.